Politika privatnosti

Upoznajte politiku privatnosti

Voditelj obrade
 • BIKE SHOP LJUBAS, obrt za trgovinu i servis bicikala, vl. Tomislav Ljubas, tvrtka registrirana kod Trgovačkog suda u Đakovu,
 • MBS 92004300, sa sjedištem u Đakovu, B. Jelačića 49,
 • OIB 43535866524, (u daljnjem tekstu skraćeno :: “BIKE SHOP LJUBAS “).
 • Tel: (031 ) 831 871    e-mail:
 • [email protected]
Uvod

BIKE SHOP LJUBAS je vlasnik web stranica www.bikeshop-ljubas.hr ( https://bikeshop- ljubas.hr/ )

Stvorili smo ova Pravila privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.

Molimo vas da ovu Pravila pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

BIKE SHOP LJUBAS provodi obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

BIKE SHOP LJUBAS prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za ispitanike stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Pravila se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Prikupljanje i obrada podataka od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja. Ova Pravila privatnosti osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu s njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika.

Kako i koje kategorije Vaših podataka prikupljamo?

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka kao posjetitelj naših stranica, nakon što nas kontaktirate putem informacije na stranici kontakt ili izravno putem naše e-mail adrese, BIKE SHOP LJUBAS će vas kontaktirati u svrhu kreiranje ponuda, ugovora ili daljnje poslovne komunikacije ili realizacije Vašeg zahtjeva.

Podaci i kategorije podataka koje možemo uzimati od vas su osobni podaci kao što su vaše (Ime, Prezime, adresa, grad, broj vašeg telefona ili mobitela, e-mail) pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev za dostavu naših proizvoda koji su kupljeni na Vašu adresu odnosno za potrebe kontakta po obavljenom servisu kako bi Vas obavijestili o njegovom završetku.

Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem naših javno objavljenih obrazaca, zahtjeva, sklopljenih ugovora ili druge dokumentacije, To uključuje npr. Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, prebivalište/boravište – adresa, grad, poštanski broj naziv poduzeća (neobavezno), telefon, adresa e-pošte), podatke iz narudžbe. Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano i navedeno. Preferiramo u našem redu koristiti što manji obim osobnih podataka i nakon završetka obavljanja usluge ostavljamo samo one podatke koje smo dužni čuvati po zakonskim i podzakonskim poreznim i računovodstvenim propisima.

Također u našem Web shopu se navedeni osobni podaci koriste u svrhu za potrebe plaćanja odnosno kontakta i dostave vaše narudžbe na vašu adresu ili neku drugu na koju želite dostavu.

Naše stranice nisu namijenjene osobama mlađima od 16 godina, a ukoliko ste mlađi od 16 godina nemojte nam davati svoje osobne podatke bez suglasnosti vaših roditelja ili staratelja.

Vaši podaci prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • za Vaše korištenje usluga naručivanja bicikala i potrebnih dijelova za njih;
 • za pružanje usluga dostave i izvršavanje Vaših zahtjeva prema nama;
 • kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na Internet stranici- u obliku sms poruka, newsletter e-maila, WhatApp poruka o popustima i akcijama koje imamo,
 • za oglašavanje i slanje promotivnih materijala pod uvjetom da ste dali suglasnost ili privolu za takvo prikupljanje i obradu
 • radi komunikacije s Vama a vezano za pružanje usluge servisa bicikala.
U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim pravilima privatnosti i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

 1. POSJET WEB SHOPU,ODABIR PROIZVODA SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA Posjetom naših Internet stranica: www.bikeshop-ljubas.hr, možete kupovati kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke i podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge (blagajna) i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa GDPR, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to

poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Osobne podatke koje nam pružite putem naših javno objavljenih obrazaca na web stranici (blagajna) ili temeljem sklapanja ugovora i/ili druge dokumentacije obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam mogli prodati robu i pružiti druge usluge koje predstavljaju našu osnovnu djelatnost (npr. SERVIS BICIKALA),

 

 1. ZA ISPUNJAVANJE ZAKONSKIH OBVEZA Vaše osobne podatke možemo obrađivati radi ispunjavanja naših zakonskih obveza sukladno svim zakonskim i podzakonskim poreznim i računovodstvenim propisima,

 

 1. LEGITIMNI INTERES Vaše osobne podatke ćemo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, također ukoliko prevladavaju prava maloljetnih osoba. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Naš legitiman interes je npr. obrada osobnih podataka u svrhu kontakta s Vama, pružanja usluga (PRODAJA , SERVIS), poslovanja u skladu s zakonom, te ostalih gore navedenih svrha.
Pravni temelj za uspostavu obrade osobnih podataka proizlazi iz zakona.

Članak 6 EU Opća uredba o zaštiti podataka “Zakonitost obrade” stavke (a) do (f). Zakonitost obrade

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri ako ispunjava najmanje jedno od sljedećeg:

 1. Ispitanik je dao privolu za obradu svojih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 2. Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 3. Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade
 4. Obrada je nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 5. Obrada je nužna za izvršenje zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 6. Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Način prikupljanja i čuvanja podataka

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ukoliko je zadovoljeno načelo:

 1. Zakonito, pošteno, transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
 2. Prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu
 3. Primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju
 4. Točni i prema potrebi ažurirani
 5. Čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog i povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom
 1. Stavkom 1., što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika.
 1. Obrađivanje na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera
 2. Voditelj obrade (BIKE SHOP LJUBAS ) je odgovoran za usklađenost.
Prosljeđivanje osobnih podataka

Postoji zakonska osnova po kojoj je BIKE SHOP LJUBAS obvezan proslijediti osobne podatke. Ona se provodi temeljem pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, prema nadležnim državnim tijelima.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te BIKE SHOP LJUBAS poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

BIKE SHOP LJUBAS ne razmjenjuje osobne podatke ispitanika ukoliko za navedeno nema privolu ispitanika. Također neće nikada dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom neovlaštenom trećom stranom niti će im dopustiti pristup vašim podacima.

Prosljeđivanje osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

BIKE SHOP LJUBAS vaše podatke ne prosljeđuje u treće zemlje ili međunarodne organizacije tako da nema potrebe za ispunjenjem dodatnih uvjeta iz poglavlja V. Opće uredbe o zaštiti podataka. Vaši osobni podaci se obrađuju unutar našeg društva i Republike Hrvatske. Osobni podaci neće se dostavljati se primateljima u trećim zemljama.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:
 • vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena,
 • vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani,
 • vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka.

Privole

Osobni podaci se prikupljaju na transparentan i zakonit način. Svi podaci koji se prikupljaju trebaju biti pod privolom, odnosno svaki korisnik treba eksplicitno odobriti da se njegovi podaci

mogu pohraniti i koristiti u jasno zadanu svrhu. Također mora biti jasno definirano zbog kojeg razloga se podaci prikupljaju i kako će se obrađivati.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Kolačići (Cookies)

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene ukoliko naše stranice posjećujete kao posjetitelj koji se informira o proizvodima i uslugama– web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.. Više o korištenju kolačića, vrstama kolačića, upravljanju kolačića, postavkama kolačića te isključivanju kolačića možete dobiti na linku : www.bikeshop-ljubas.hr /postavke- kolacica/

Vaša prava
 • Pravo na pristup informacijama: Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih;
 • Pravo na ispravak/dopunu Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda;
 • Pravo na brisanje („Pravo na zaborav“): Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom
 1. ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom
 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka
 1. stavka 1.
 2. Pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama (na primjer kada je točnost podataka osporavana ili kada ispitanik želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke) ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade;
  • Pravo na prenosivost: ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;
  • Pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola: Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.


  • Pravu na izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora; Ukoliko neke od ovih podataka niste dobili od ispitanika već iz drugog izvora, dužni ste ispitaniku pružiti i informacije o izvoru osobnih podataka.

  Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected] ili osobno na adresu: B. Jelačića 49, 31400 Đakovo.

  Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

  Postoji mogućnost da napravimo sigurnosnu provjeru ( provjerimo Vaš identitet ) prije nego udovoljimo vašem zahtjevu no navedeno neće utjecati na ostvarivanje vašeg prava kao pojedinca.

  Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na [email protected] udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

  Pokušati ćemo odgovoriti na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem vremenu, najkasnije u roku od 30 dana.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

 

Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

Fax: +385 1 460 099

e-mail: [email protected] Web: http://www.azop.hr

Ciljevi zaštite privatnosti

BIKE SHOP LJUBAS će:

 1. koristiti metode koje omogućavaju razumijevanje rizika privatnosti ispitanika za podataka koji se obrađuju
 2. poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka ispitanika u smislu zaštite njegove privatnosti
 3. sačuvati integritet osobnih podataka ispitanika
 4. dosljedno primjenjivati utvrđena načela privatnosti ispitanika
 5. osigurati da se dosljedno provodi Kodeks ponašanja voditelja i izvršitelja obrade
 6. osigurati da privatnost neće negativno utjecati na prihvaćanje proizvoda ili usluge od strane korisnika
Informacijska sigurnost

Kada BIKE SHOP LJUBAS prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke, fizičke i procesne mjere.

Pridržavamo se strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima i drugih povreda.

Oprema i prostorije u koju pohranjujemo osobne podatke smještena je u sigurno okruženje s ograničenim fizičkim pristupom.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Načela privatnosti
 1. Provest će se procjena učinka na privatnost za sve sustave ili procese uključene u pribavljanje, rukovanje ili pohranjivanje osobnih podataka
 2. Zaposlenici će biti svjesni i odgovorni za pridržavanje zahtjeva za privatnost primjenljivih na njihovu ulogu
 3. Osigurat će se financiranje odgovarajućih aktivnosti nadzora privatnosti u operativnim procesima i procesima upravljanja projektom
 4. Izvještaji o statusu zaštite podataka bit će na raspolaganju svima u organizaciji
 5. Rizici obrade podataka će se pratiti i poduzimat će se radnje kad promjene donose rizike koji nisu prihvatljivi
 6. Izradit će se kriteriji za klasifikaciju i prihvatljivost rizika i prema njima će se postupati u obradi podataka ispitanika
 7. Neće se tolerirati situacije koje mogu organizaciju dovesti u kršenje zakona i propisa
Isključenje odgovornosti za štetu

Svu štetu i gubitke do kojih bi moglo doći uslijed korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice, snose sami korisnici. Ovim se apsolutno i u cijelosti isključuje svaka eventualna odgovornost BIKE SHOP LJUBAS za štetu koju bi korisnici eventualno mogli pretrpjeti korištenjem ove web stranice.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi uvjeti korištenja, tumače se suglasno odredbama mjerodavnog prava Republike Hrvatske, a svi sporovi do kojih eventualno dođe u vezi sa korištenjem ove stranice podliježu sudskoj nadležnosti sudova Republike Hrvatske.

Poštovani korisnici, nakon što ste se upoznali sa obvezujućim Pravilima korištenja, želimo vam ugodan boravak na našoj web stranici.

Primjena

Sve pojedinačne politike koje su u vezi s privatnošću njihova načela i smjernice čine sastavni dio ove politike.

Ova pravila i njene odrednice, danom objavljivanja, postaje obavezom svakog zaposlenika u BIKE SHOP LJUBAS Svako njeno nepoštivanje ili zaobilaženje smatrat će se povredom radne dužnosti.

Smjernice o transparentnosti

Za dodatne informacije i objašnjenja o pojedinim elementima zahtjeva transparentnosti pogledajte Smjernicu o transparentnosti Radne skupine iz članka 29. Direktive (istu je preuzeo Europski odbor za zaštitu podataka) koju možete pronaći ovdje:

https://azop.hr/wp-content/uploads/2020/12/smjernice-o-transparentnosti.pdf 

Unaprjeđenje ovih Pravila privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene teksta Pravila privatnosti te povremeno ih prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade.

Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Pravila privatnosti kreirana su 07. svibnja 2024. godine. i uvijek se mogu naknadno unapređivati i nadograđivati.