Uvjeti korištenja

Upoznajte uvjete korištenja

Opći uvjeti

BIKE SHOP LJUBAS je vlasnik Web stranica www.bikeshop-ljubas.hr ( https://bikeshop- ljubas.hr/ )

Svako korištenje internetske stranice Link: www.bikeshop-ljubas.hr podložno je niže navedenim uvjetima korištenja. Nastavkom korištenja ove internetske stranice korisnik izražava suglasnost s predmetnim uvjetima korištenja te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Izjava o ograničenju odgovornosti

BIKE SHOP LJUBAS ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane u vrijeme njihova unošenja.

Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na temelju navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i BIKE SHOP LJUBAS isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje omogućuju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve poveznice će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, BIKE SHOP LJUBAS se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

BIKE SHOP LJUBAS pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.

BIKE SHOP LJUBAS isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.

 

BIKE SHOP LJUBAS nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice. Dopušteno je stavljati poveznicu Internet stranice BIKE SHOP LJUBAS ili njenog sastavnog dijela na druge stranice.

 

Korištenjem Internet stranice BIKE SHOP LJUBAS smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama BIKE SHOP LJUBAS smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni bikeshop-ljubas.hr

Autorska prava i zaštitni znakovi

Ako nije izričito drukčije navedeno BIKE SHOP LJUBAS pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti BIKE SHOP LJUBAS je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, snimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme. Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logo-tipova) neovisno o postojanju simbola ® ili ™ izričito je zabranjeno.